Místní knihovna v Dobré Vodě


Ocenění


Malá knihovnická slavnost 2017
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 22. listopadu již šestnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina. Pod jejich vedením se knihovny mění na komunitní centra obcí. Poděkování však náleží i zřizovatelům knihoven, kteří se snaží zabezpečit dobré podmínky pro provoz svých knihoven. Vždyť pouze pěkné knihovny se stanou oblíbeným místem pro setkávání dětí i dospělých. Při vyhodnocení „těch nejlepších“ jsme podobně jako v přechozích letech vycházeli z návrhů metodiků pověřených knihoven. Z každého okresu získala jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2017 a jedna knihovna ocenění II. stupně. Stalo se již tradicí, že jsme ocenili také jednu neprofesionální knihovnu s nejlepší webovou stránkou.

Titul knihovna Vysočiny 2017
Místní knihovna v Dobré Vodě na Žďársku slouží veřejnosti již 115 let. Od roku 2002 zajišťuje obětavě chod knihovny paní Marcela Drápelová. Jejích služeb pravidelně využívá 62 registrovaných čtenářů. K výběru vhodné četby jim přispívají výměnné soubory knih z KMJS ve Žďáře nad Sázavou. Paní Marcela Drápelová zajišťuje pro místní obyvatele také různé kulturní akce. Je velkým fandou Horáckého divadla v Jihlavě a tak pravidelně pořádá autobusové zájezdy právě tam. Připravuje besedy se zajímavými lidmi, např. s panem Kreibichem. Nejraději však zve do knihovny obyvatele Dobré Vody, kteří cestují po světě a jsou ochotni se o své zážitky podělit s ostatními, případně něco zajímavého umějí a jejich šikovnost je inspirací pro ostatní. Tradicí se stal turnaj „Člověče nezlob se“ a pasování prvňáčků na čtenáře. Zásluhou paní Marcely Drápelové je činnost knihovny na velmi dobré úrovni a knihovna zaujímá v povědomí občanů své nezastupitelné místo.

Další informace najdete na stránkách Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě (zde).
Kontakt: 566 543 390