Místní knihovna v Dobré Vodě

Úvodem

 

Vítejte

na stránkách knihovny obce Dobrá Voda

 

   Myslete pozitivně, ať nám ten následující rok přinese

co nejvíce toho radostného a to méně pozitivní přijmeme s pokorou jako něco,

co nám má napomoci být lepšími.

  

 

 

Ať radosti převáží nad starostmi a nade vším láska.
 
 

 

Čas na nikoho nečeká.
 
 

 

Važ si každé chvíle, kterou máš.

 

 

 

Budeš si ji vážit ještě víc, když ji budeš moci sdílet s někým blízkým.

 

 

 

Proto pamatuj. . . drž se těch, které miluješ.


 "Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá."