Místní knihovna v Dobré Vodě


Úvodem

 

Vítejte 

na stránkách knihovny obce Dobrá Voda


 

 

   Myslete pozitivně, ať nám ten následující rok přinese

co nejvíce toho radostného a to méně pozitivní přijmeme s pokorou jako něco,

co nám má napomoci být lepšími.

 


 
 
Ať radosti převáží nad starostmi a nade vším láska. 
 
 
Čas na nikoho nečeká.   
 

 
Važ si každé chvíle, kterou máš.

 
Budeš si ji vážit ještě víc, když ji budeš moci sdílet s někým blízkým.


Proto pamatuj. . . drž se těch, které miluješ.
 

"Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá."

 

 

Kontakt: 566 543 390